Quản lý Doanh nghiệp và tự động hóa hoạt động

Đơn giản hóa việc quản trị bằng cách tự động hóa các tác vụ thủ công như gửi thông tin và xác nhận qua email, theo dõi và báo cáo. Hãy tối ưu quy trình với isoCMS.io.

Dùng thử
Quản lý tài nguyên
01

Quản lý tài nguyên

Doanh nghiệp chủ động quản lý, kiểm soát tất cả nội dung cung cấp tới người dùng như thông tin sản phẩm, giá dịch vụ, thông tin chính sách, điều khoản và dịch vụ, bài viết tin tức, blog...

Tự động hóa
02

Tự động hóa

Chuẩn hóa các quy trình tiếp thị sản phẩm, tương tác với khách hàng. Doanh nghiệp có thể nhận booking tại bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào; Tự động tiếp thị tới khách hàng thông qua hệ thống email marketing và quy trình CSKH tiêu chuẩn.

 

Tiết kiệm 40% thời gian
03

Tiết kiệm 40% thời gian

Loại bỏ các công việc thủ công lặp đi lặp lại như gửi email xác nhận đặt dịch vụ, SMS trao đổi với khách hàng... Từ đó, tiết kiệm thời gian và cải thiện các hoạt động tại văn phòng.

Tích hợp TravelMaster
04

Tích hợp TravelMaster

Nền tảng isoCMS tích hợp Phần mềm TravelMaster tạo thành bộ giải pháp hoàn hảo giúp Doanh nghiệp số hóa toàn bộ quy trình vận hành và hoạt động. Hợp nhất, kế thừa và tận dụng nguồn dữ liệu phái sinh (dữ liệu khách hàng, NCC, Tour, dịch vụ du lịch,...)

Dùng thử ngay hôm nay!

  • Bán hàng tốt hơn
  • Quản trị hiệu quả hơn
  • Phát triển Doanh nghiệp